Misija, Vizija i VrijednostiMisija

Svrha našeg postojanja je da ispunimo društvenu odgovornost kroz pružanje sigurnih i kvalitetnih zdravstvenih usluga primarnog nivoa, s ciljem očuvanja i poboljšanja zdravlja i kvaliteta života građana kako na lokalnom, tako i na regionalnom nivou.

Naš imperativ je izvrsnost u pružanju zdravstvenih usluga koje će na najoptimalniji način zadovoljiti potrebe naših korisnika usluga i svih partnera i dovesti do pozitivog iskustva koje odgovara konceptu posvećenosti i fokusiranosti na naše klijente, kroz uvažavanje njihovog mišljenja i uspostavljanje i jačanje partnerskih odnosa.

Vizija

Naša vizija je da neprestanim ulaganjem u znanje, kvalitet i sigurnost usluga koje pružamo, doprinesemo izgradnji i razvoju zdrave zajednice, te da postanemo ustanova prepoznatljiva kao regionalni lider, u kojoj se i klijenti i zaposleni osjećaju sigurno i zadovoljno.

Aktivnom suradnjom sa korisnicima usluga i njihovim njegovateljima, poslovnim partnerima, institucijama, kulturno-sportskim udrugama, nevladinim i privatnim sektorom vjerujemo da ćemo postići, održati i kontinuirano unaprijediti izvrsnost i profesionalnost u pružanju zdravstvenih usluga, uključujući stalno poboljšanje kvaliteta i sigurnosti, kako bismo spremno odgovorili na svakodnevne izazove i pripremili se za integracijske procese.

Vrijednosti

U ispunjavanju naše misije i dostizanju vizije opredijeljeni smo sljedećim vrijednostima:
 • Humanistički pristup, suosjećanje i visoki etički standardi u pružanju zdravstvene zaštite pojedincima i obiteljima doprinoseći zdravlju i blagostanju društvenoj zajednici u kojoj djelujemo;
 • Dosljednost u rukovođenju visokim etičkim vrijednostima naročito u pogledu tretmana pacijenata/korisnika usluga, marketinga i bilo kojeg sukoba interesa koji nije u najboljem interesu pacijenta/korisnika usluga i javnosti u najširem smislu;
 • Opredijeljenost za koncept porodične/obiteljske medicine i zaštitu u kojoj je pacijent/korisnik usluga u središtu;
 • Promoviranje zdravlja i prevencija bolesti, naglašavajući osnovna načela zdravog načina življenja, kao i razumijevanje posebnih izazova i zahtjeva u promjenljivom okruženju prihvatajući ulogu aktivnog kreatora budućnosti kroz suradnju sa lokalnim i regionalnim ustanovama;
 • Promocija zdravlja i prevencija bolesti zaposlenih osiguranjem zdravih radnih mjesta;
 • Kontinuirano ulaganje u znanje, trajni profesionalni razvoj i usavršavanje kroz koncept cjeloživotnog učenja osiguravajući visoke standarde izvrsnosti u domenu pružanja zdravstvenih usluga kroz implementaciju medicine zasnovane na dokazima;
 • Zalaganje za poštivanje ljudskog dostojanstva i dobre međuljudske odnose na radnom mjestu i ozbiljno razmatranje svih primjedbi, prigovora i žalbi osoblja u pogledu njihovih prava i statusa;
 • Opredijeljenost za učinkovito i efikasno upravljanje kvalitetom i svim rizicima radi zadovoljavanja potreba i zahtjeva pacijenata/korisnika i njegovatelja;
 • Privrženost menadžmenta i stručnih organa doma zdravlja u pružanju kvalitetnih usluga kroz stručno i finasijsko planiranje i transparentnost u izvještavanju o postignutim rezultatima svih zainteresiranih skupina i javnosti u najširem smislu;
 • Strateška (simbiotička) suradnja s drugim zdravstvenim ustanovama, kao i razvoj obostrano korisne suradnje s drugim institucijama na lokalnom i regionalnom nivou, sa profesionalnim i sportskim udruženjima te privatnim sektorom;
 • Spremnost na prihvatanje različitosti, njegovanje kulture tolerancije i učenja od drugih kao visokomoralna dostignuća pluralističkog društva.
Pošaljite nam svoje sugestije
Kako bismo postali što bolji, molimo Vas da nam pošaljete svoje sugestije.
Copyright ©2015: PeponiDesign.net. Sva prava zadržana.
Site Map