Administrativni Tim

Direktor
Dr. Zekerija Avdic

dr. Zekerija Avdić

Specijalista Interne Medicine


Dobro došli na našu web stranicu!

Dom zdravlja Čelić opredijeljen je za vrijednosti za koje se zalaže, za misiju kojom se definira naša svrha i uloga, za jasnu ulogu vodstva kao i težnje koje treba ostvariti u skladu sa državnim, regionalnim i lokalnim politikama i prioritetima.

Uvažavajući opredijeljenost i fokusiranost na zadovoljavanje potreba i zahtjeva korisnika naših usluga kao i javnosti u najširem smislu, podstičući partnerstvo sa korisnicima i svim interesnim skupinama u zajednici, zalažemo se za kvalitetne i sigurne usluge od osoblja koje je kompetentno i opredijeljeno za koncept cjeloživotnog učenja i stručnog osposobljavanja i koje je fokusirano na naše korisnike, s ciljem očuvanja i unaprjeđenja zdravlja.

Pročitajte više o misiji, viziji, vrijednostima i historiji našeg Doma zdravlja.

Telefon: +387 (35) 366 - 302
Pomoćnik direktora
Fahrudin Kevric

Fahrudin Kevrić, dipl. oec.

+ (387) 35 366 296Administrativni (tehnički) sekretar
Nihada Glibanović

Nihada Glibanović

+ (387) 35 366 300

Copyright ©2015: PeponiDesign.net. Sva prava zadržana.
Site Map