Porodična/Obiteljska medicina i timovi

U Domu zdravlja Čelić ima 6 timova porodične medicine koji su locirani u Čeliću, Ratkovićima, Vražićima, Šibošnici i Humcima. (Pogledajte mapu.)
Šef službe: dr. Danica Arnautović, specijalista porodične/obiteljske medicine.

Tim 1 Čelić

Adresa: Šadić Zlatana Zlaje 41, 75246 Čelić, Bosna i Hercegovina
Telefon: + (387) 35 366 311 (info pult); + (387) 35 366 310 (ljekar)
Radno vrijeme: 07:30 - 16:00
Pauza: 10:00 - 10:30

Članovi Tima
Šaćir Alihodžić

dr. Šaćir Alihodžić

Ljekar

Đulsa Redžić

Đulsa Redžić

Medicinska sestra

Enida Karić

Enida Karić

Medicinska sestra

Tim 2 Čelić

Adresa: Šadić Zlatana Zlaje 41, 75246 Čelić, Bosna i Hercegovina
Telefon: + (387) 35 366 313 (info pult); + (387) 35 366 314 (ljekar)
Radno vrijeme: 07:30 - 16:00
Pauza: 10:30 - 11:00

Članovi Tima
Dr Armina Pašalić

dr. Armina Pašalić

Ljekar

Ibrahimović Sabina

Sabina Ibrahimović

Medicinska sestra

Zemira Čeliković

Zemira Čeliković

Medicinska sestra

Tim 3 Čelić

Adresa: Šadić Zlatana Zlaje 41, 75246 Čelić, Bosna i Hercegovina
Telefon: + (387) 35 366 313 (info pult); + (387) 35 366 315 (ljekar)
Radno vrijeme: 07:30 - 16:00
Pauza: 10:30 - 11:00

Članovi Tima
Selma Žunić

dr. Selma Žunić

spec. porodične medicine

Fadila Veizović

Fadila Veizović

Medicinska sestra

Minka Islamović

Minka Islamović

Medicinska sestra

Područna ambulanta Ratkovići – Tim 2B

Adresa: III bataljona bb, Ratkovići, 75246 Čelić, Bosna i Hercegovina
Telefon: + (387) 35 366 322 (info pult)
Radno vrijeme: utorak i petak od 07:30 do 16:00
Pauza: 09:30 - 10:00

Članovi Tima

dr. Mujo Tufekčić

spec.radiogijagnostike

Zemira Čeliković

Zemira Čeliković

Medicinska sestra

Tim 4 Vražići

Adresa: Mr Abdulaha Kovačevića 31, Vražići, 75246 Čelić, Bosna i Hercegovina
Telefon: + (387) 35 366 325 (info pult); + (387) 35 366 299 (ljekar)
Radno vrijeme: 07:30 - 16:00
Pauza: 10:00 - 10:30

Članovi Tima
Danica Arnautović

dr. Danica Arnautović

Specijalist porodične/obiteljske medicine

Amira Ahmičić

Amira Ahmičić

Medicinska sestra

Tim 5 Šibošnica

Adresa: Osmana Smajića Seje 58,75245 Šibošnica, Bosna i Hercegovina
Telefon: + (387) 35 366 323 (info pult); + (387) 35 366 327 (ljekar)
Radno vrijeme: 07:30 - 16:00
Pauza: 10:00 - 10:30

Članovi Tima
Senad Haskić

dr. Senad Haskić

Ljekar

Almira Bašić

Almira Bašić

Medicinska sestra

Tim 6 Humci

Adresa: Alosmana Bašića 3, Humci, 75245 Šibošnica, Bosna i Hercegovina
Telefon: + (387) 35 366 324 (info pult); + (387) 35 366 329 (ljekar)
Radno vrijeme: 07:30 - 16:00
Pauza: 10:00 - 10:30

Članovi Tima
Jasmin Dorić

dr. Jasmin Dorić

Ljekar

Ajša Emkić

Ajša Emkić

Medicinska sestra

Copyright ©2015: PeponiDesign.net. Sva prava zadržana.
Site Map