Nemedicinski Sektor

Služba za administrativne, pravne, opšte, kadrovske i računovodstvene poslove

Nihada Glibanović

Nihada Glibanović

Tehnički sekretar
+ (387) 35 366 300

Semir Mehanović

Semir Mehanović, dipl. iur.

Pravnik
+ (387) 35 366 303

Farid Muminović

Farid Muminović

Računovođa
+ (387) 35 366 303

Mirela Husejnović

Mirela Husejnović

Zdravstveni statističar
+ (387) 35 366 304

Jasna Ademović

Jasna Ademović

Magaciner i arhivar
+ (387) 35 366 320

Služba za tehničke poslove

Zijad Alagić

Zijad Alagić

Šef voznog parka

Nedim Ibrišimović

Nedim Ibrišimović

Vozač

Sevaha Zildum

Sevaha Zildum

Radnica na održavanju čistoće

Nusreta Alić

Nusreta Alić

Radnica na održavanju čistoće

Amra Bešić

Amra Bešić

Radnica na održavanju čistoće

Suad Zukanović

Suad Zukanović

Radnik na održavanju i ložač

Mersed Mujkić

Mersed Mujkić

Radnik na održavanju i ložač

Copyright ©2015: PeponiDesign.net. Sva prava zadržana.
Site Map