Ostale službe/ambulante

Higijensko – epidemiološka služba

Šef službe: dr. Džemal Garagić
Adresa: Šadić Zlatana Zlaje 41, 75246 Čelić, Bosna i Hercegovina
Telefon: + (387) 35 366 305
Radno vrijeme: 07:30 - 16:00
Pauza: 10:00 - 10:30

Članovi Tima
Muhamed Karamović

Muhamed Karamović

Sanitarni tehničar

Ramiza Bećirović

Ramiza Bećirović

Medicinska sestra

Radiodijagnostika (RTG i ultrazvuk)

Adresa: Šadić Zlatana Zlaje 41, 75246 Čelić, Bosna i Hercegovina
Telefon: + (387) 35 366 317
Radno vrijeme: RTG - ponedjeljak i četvrtak od 07:30 do 14:00; ultrazvuk – srijeda od 07:30 do 14:00
Pauza: 09:30 - 10:00

Članovi Tima
Mujo Tufekčić

dr. Mujo Tufekčić

Specijalist radiodijagnostike, šef službe

Muhamed Livadić

Muhamed Livadić

RTG tehničar

Laboratorijska dijagnostika

Adresa: Šadić Zlatana Zlaje 41, 75246 Čelić, Bosna i Hercegovina
Telefon: + (387) 35 366 318
Radno vrijeme: 07:30 - 16:00
Uzimanje uzoraka za laboratorijsku analizu od 07:30 do 09:30 svakim radnim danom osim srijedom.
Uzimanje uzoraka za biohemijsku i mikrobiološku analizu na UKC Tuzla srijedom od 07:30 do 09:30.
Pauza: 09:30 - 10:00

Članovi Tima
Mehmed Islamović

Mehmed Islamović

Laboratorijski tehničar

Munevera Čavalić

Munevera Čavalić

Laboratorijski tehničar

Stomatološka ambulanta (zdravstvena zaštita zuba i usta)

Adresa: Šadić Zlatana Zlaje 41, 75246 Čelić, Bosna i Hercegovina
Telefon: +(387) 35 366 308, ambulanta u Čeliću
+(387) 35 366 298, ambulanta u Vražićima
+(387) 35 366 328, ambulanta u Šibošnici
Radno vrijeme: Ambulanta u Čeliću: utorak, srijeda i petak 07:30 do 16:00
Ambulanta u Šibošnici: ponedjeljak od 07:30 do 16:00
Ambulanta u Vražićima: četvrtak od 07:30 do 16:00
Pauza: 10:30 - 11:00

Članovi Tima

dr. Ermina Musić

Stomatolog

Nihad Arnautovic

Nihad Arnautović

Zubni tehničar

Ginekološka ambulanta (zdravstvena zaštita žena)

Adresa: Šadić Zlatana Zlaje 41, 75246 Čelić, Bosna i Hercegovina
Telefon: + (387) 35 366 326
Radno vrijeme: Ponedjeljak od 12:00 do 15:00; srijeda od 10:00 do 14:00

Članovi Tima
Semin Šabić

dr. Semin Šabić

Specijalist ginekolog

Emira Ajanović

Emira Ajanović

Akušerska sestra

Služba Hitne medicinske pomoći

Adresa: Šadić Zlatana Zlaje 41, 75246 Čelić, Bosna i Hercegovina
Telefon:124 ili + (387) 35 660 015
Radno vrijeme: Svaki dan od 00:00 do 24:00

Članovi Tima
Nihad Nukić

dr. Nihad Nukić

Ljekar, šef službe

Elvedin Džafić

dr. Alma Nurkić

Ljekar

Elvedin Džafić

dr. Elvedin Džafić

Ljekar

Begajeta Salkić

Begajeta Salkić

Medicinska sestra

Sadeta Malkić

Sadeta Malkić

Medicinska sestra

Emir Mešić

Munira Zukić

Medicinska sestra

Emir Mešić

Emir Mešić

Medicinski tehničar

Sanel Aljić

Sanel Aljić

Medicinski tehničar - vozač

Faiz Malkić

Faiz Malkić

Medicinski tehničar - vozač

Muhidin Beganović

Muhidin Beganović

Medicinski tehničar - vozač

Copyright ©2015: PeponiDesign.net. Sva prava zadržana.
Site Map