Prava, obaveze i odgovornosti pacijenata

U skladu sa Zakonom o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata („Službene novine Federacije BiH“, broj 40/10), namjera nam je da Vas na ovaj način upoznamo sa Vašim pravima, obavezama i odgovornostima kako bismo poboljšali kvalitet i sigurnost zdravstvenih usluga koje Vam pružamo, ispunili Vaša očekivanja, povećali Vaše zadovoljstvo i ojačali partnerski odnos u duhu međusobnog povjerenja i poštivanja. Dom zdravlja stoga osigurava i podstiče da naše osoblje poštuje Vaša prava i potrebe, ali i da Vam ujedno skreće pažnju i na Vašu odgovornost u aktivnom očuvanju Vašeg zdravlja, jer samo na taj način kroz zajedničku suradnju može se postići zajednički cilj, a to je Vaša dobrobit, ali i dobrobit šire društvene zajednice.

Prava pacijenata*

Dostupnost zdravstvene zaštite, uključujuči i pravo na hitnu medicinsku pomoć.

Informacije o svom zdravlju, svojim pravima i obavezama i načinu kako ih koristiti, te pravo na informacije o zdravstvenim uslugama.

Obaviještenost i učestvovanje u postupku liječenja (informirani pristanak).

Slobodan izbor ljekara u skladu sa teritorijalnom organizacijom zdravstvene zaštite, kao i slobodan izbor predloženih medicinskih postupaka i mjera, na osnovu odgovarajućih obavijesti o mogućim rizicima i posljedicama po zdravlje pacijenta;

Samoodlučivanje i pristanak, uključujući i zaštitu prava pacijenta koji nije sposoban dati pristanak, o svemu što se tiče njegovog života i zdravlja, osim u slučajevima kada to direktno ugrožava život ili zdravlje drugih.

Povjerljivost svih ličnih informacija i privatnost.

Tajnost podataka.

Lično dostojanstvo.

Sprječavanje i olakšavanje patnji i bola.

Poštovanje pacijentovog vremena kod listi čekanja za određene zdravstvene usluge.

Uvid u medicinsku dokumentaciju.

Pristanak pacijenta nad kojim se vrši medicinsko istraživanje.

Preventivne mjere i informisanje o očuvanju zdravlja i sticanju zdravih životnih navika.

Prigovor, ako mu je uskraćeno pravo na zdravstvenu zaštitu ili je nezadovoljan pruženom zdravstvenom uslugom ili postupkom zdravstvenog radnika/suradnika.

Naknadu štete.

*Izvod iz Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata („Službene novine Federacije BiH“, broj 40/10), član 6. Zakona. Ova prava pacijent ostvaruje na osnovu suvremene medicinske doktrine, stručnih standarda i normi, te u skladu sa mogućnostima zdravstvenog sistema u Federaciji BiH i uz uslov da prethodno ispunjava svoje obaveze i odgovornosti utvrđene ovim Zakonom.Obaveze i Odgovornosti Pacijenata**
Obaveze i odgovornosti pacijenata, u kontekstu odredbi zakona, odnose se na:

Odgovornost pacijenata za lično zdravlje:

- pacijent je obavezan odgovorno se odnositi prema svom zdravlju, te aktivno učestvovati pri zaštiti, očuvanju i unaprjeđenju svoga zdravlja;
- pacijent je obavezan pri ostvarivanju zdravstvene zaštite pridržavati se uputstava i preduzetih mjera propisane terapije od strane nadležnog zdravstvenog radnika;

Odgovornost pacijenata prema drugim korisnicima zdravstvenih usluga:

- svaki pacijent je obavezan poštivati ljudska prava i prava pacijenata određena ovim zakonom, na način da drugim pacijentima namjerno ne onemogućava korištenje istih prava i ne ometajući zdravstvene radnike ili zdravstvene suradnike prilikom pružanja zdravstvene zaštite drugom pacijentu;
- zabranjeno je ometanje zdravstvenih radnika odnosno zdravstvenih suradnika prilikom pružanja zdravstvene zaštite drugom pacijentu;

Odgovornost pacijenata prema zdravstvenim radnicima i drugim licima koja osiguravaju i omogućavaju zdravstvene usluge:

- pacijent je obavezan u potpunosti informisati nadležnog zdravstvenog radnika i dati istinite podatke o svom zdravstvenom stanju, promjeni adrese i telefonskog broja;
- pacijent je obavezan informisati nadležnu zdravstvenu ustanovu, odnosno ambulantu o otkazivanju termina za naručene preglede i medicinske postupke;
- pacijent je odgovoran poštovati kućni red o uslovima boravka i ponašanja;
- pacijent je dužan uvažavati obaveze zdravstvenog osoblja prema drugim pacijentima, tako da ne ometa njihov rad;

Odgovornost pacijenata prema široj društvenoj zajednici:

- ukoliko pacijent boluje od bolesti koja može utjecati na zdravlje i život drugih ljudi ne smije niti jednim svojim postupkom izazvati opasnost po zdravlje i život drugih ljudi u široj društvenoj zajednici;
- u slučaju da se radi o maloljetnom pacijentu ili poslovno nesposobnom pacijentu, za ponašanje pacijenta u skladu sa savjetima i preporukama nadležnog zdravstvenog radnika, odgovoran je roditelj, staratelj odnosno zakonski zastupnik.

**Ako se pacijent ne pridržava obaveza iz ovog Zakona, nadležni zdravstveni radnik može otkazati pružanje dalje zdravstvene zaštite pacijentu, osim hitne medicinske pomoći.

Copyright ©2015: PeponiDesign.net. Sva prava zadržana.
Site Map