Specijalističko-konsultativne službe

Internistička ambulanta

Adresa: Šadić Zlatana Zlaje 41, 75246 Čelić, Bosna i Hercegovina
Telefon: + (387) 35 366 307
Radno vrijeme: četvrtak i petak od 07:30 do 16:00
Pauza: 10:00 - 10:30

Članovi Tima
Zekerija Avdić

dr. Zekerija Avdić

Specijalista interne medicine

Enida Karić

Enida Karić

Medicinska sestra

Ambulanta za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Adresa: Šadić Zlatana Zlaje 41, 75246 Čelić, Bosna i Hercegovina
Telefon: + (387) 35 366 319
Radno vrijeme: Specijalist fizijatar radi srijedom od 11:00 sati; ambulanta radi svaki dan od 07:30 do 16:00
Pauza: 10:00 - 10:30

Članovi Tima
Admir Suljić

Admir Suljić

Diplomirani fizioterapeut

Emira Delić

Emira Delić

Fizioterapeutska sestra

Pedijatrijska ambulanta

Adresa: Šadić Zlatana Zlaje 41, 75246 Čelić, Bosna i Hercegovina
Telefon: + (387) 35 366 306
Radno vrijeme: ponedjeljak od 07:30 do 16:00
Pauza: 10:30 - 11:00

Oftalmološka ambulanta

Adresa: Šadić Zlatana Zlaje 41, 75246 Čelić, Bosna i Hercegovina
Telefon: + (387) 35 366 316 ili + (387) 35 366 304 - glavna sestra
Radno vrijeme: Utorak od 08:00 do 14:00

Neuropsihijatrijska ambulanta

Adresa: Šadić Zlatana Zlaje 41, 75 246 Čelić, Bosna i Hercegovina
Telefon: + (387) 35 366 316 ili kontaktirati tim porodične medicine
Radno vrijeme: Svaka druga srijeda u mjesecu od 10:00 do 14:00

Dermatovenerološka ambulanta

Adresa: Šadić Zlatana Zlaje 41, 75 246 Čelić, Bosna i Hercegovina
Telefon: + (387) 35 366 316 ili kontaktirati tim porodične medicine
Radno vrijeme: Svaki drugi petak u mjesecu od 10:00 do 14:00

Pneumoftiziološka ambulanta

Adresa: Šadić Zlatana Zlaje 41, 75 246 Čelić, Bosna i Hercegovina
Telefon: + (387) 35 366 317
Radno vrijeme: Svaka druga srijeda u mjesecu od 12:00 do 14:00

Opšta hirurška ambulanta

Adresa: Šadić Zlatana Zlaje 41, 75 246 Čelić, Bosna i Hercegovina
Telefon: + (387) 35 366 316 ili + (387) 35 366 304 - glavna sestra
Radno vrijeme: Svaki drugi četvrtak od 10.00 do 12.00

Medicina rada

Adresa: Šadić Zlatana Zlaje 41, 75246 Čelić, Bosna i Hercegovina
Telefon: Za ljekarska uvjerenja: + (387) 35 366 300, tehnički sekretar; Za Komisiju za bolovanje preko 42 dana: + (387) 35 366 304
Radno vrijeme: Zadnji četvrtak u mjesecu, termin će biti saopšten prilikom naručivanja
Copyright ©2015: PeponiDesign.net. Sva prava zadržana.
Site Map